Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Xã Võng La, Huyện Đông Anh