Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn