Bán đất nền dự án tại Phường Đồng Tiến, Thành phố Hòa Bình