Bán đất nền dự án tại Xã Mông Hóa, Thành phố Hòa Bình