Bán đất nền dự án tại Phường Thịnh Lang, Thành phố Hòa Bình