Bán đất tại Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương