Bán đất tại Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương