Bán nhà riêng tại Phường Đáp Cầu, Thành phố Bắc Ninh