Bán nhà riêng tại Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh