Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Xã Thanh Trù, Thành phố Vĩnh Yên