Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên