Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên