Bán đất tại Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang