Bán đất tại Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang